Het Privacy- en Cookiebeleid van Classic Car Taxaties

Introductie:

Classic Car Taxaties hecht bijzonder veel waarde aan de privacy van de gebruikers en de klanten van de Classic Car Taxaties Tool en heeft betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan.

Wij gebruiken uw gegevens voor analyses in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, om fraude te voorkomen en te bestrijden, maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met het aangaan van de overeenkomst gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens onder de in dit beleid vermelde voorwaarden.

Privacy beleid Classic Car Taxaties:

  • Om gebruik te kunnen maken van de Classic Car Taxaties dienstverlening dient u op de hoogte te zijn van ons privacy- en cookiebeleid.
  • Voor het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • U verstrekt ons uw gegevens wanneer u een taxatie aanvraagt. Wanneer u klant wordt van een van de taxateurs verbonden aan Classic Car Taxaties, verzamelen wij basisgegevens die u op dat moment doorgeeft. Zoals uw naam, adres, woonplaats en gegevens over uw auto als kenteken en kilometerstand.
  • Deze gegevens zijn persoonsgegevens, omdat ze rechtstreeks naar u als persoon leiden.
  • We gebruiken uw gegevens voor het opstellen van het taxatierapport, om hierover met u contact over te nemen en u op de hoogte te houden wat er rondom Classic Car Taxaties plaatsvindt.
  • Deze gegevens bewaren en beveiligen we door het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen.
  • Wanneer u klant bent/wordt van de taxateur verbonden aan Classic Car Taxaties dan vertrouwt u ons uw gegevens toe.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld door Classic Car Taxaties voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 7 WBP). Deze doelen worden u met dit beleid kenbaar gemaakt en u dient hier vooraf toestemming voor te verlenen door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van Classic Car Taxaties.

Uw gegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden waarvan u niet op de hoogte bent en waar u geen toestemming voor hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om de door u aangevraagde dienstverlening goed te kunnen faciliteren. Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden. Wij verkopen deze gegevens niet.

Wij kunnen waar nodig deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie rondom onze dienstverlening of om u gerelateerde aanbiedingen te doen.

Wij begrijpen dat de veiligheid en privacy van uw gegevens belangrijk zijn. Voor ons is uw privacy van groot belang en we doen er dan ook alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij wisselen informatie uit met de bij Classic Car Taxaties aangesloten taxateurs. Wij gebruiken hiervoor alleen de informatie die strikt nodig is. Op deze wijze kunnen wij verantwoord de taxatiegegevens voor u beheren.

Uw individuele persoonlijke gegevens worden niet, in welke vorm dan ook, met andere partijen gedeeld voor commerciële doeleinden. Dus nee, wij verkopen uw gegevens niet.

 

Cookies beleid Classic Car Taxaties:

  • Onze website maakt gebruik van cookies om bepaalde functionaliteiten van webpagina’s te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op uw computer kunnen worden geplaatst.
  • Een cookie kan worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan. Op deze wijze kan Classic Car Taxaties u nog beter van dienst zijn.
  • U bepaalt zelf hoe uw computer met cookies om moet gaan. U wijzigt deze instellingen in uw browser. U bent ook altijd in staat om cookies van uw computer te verwijderen middels uw browser. Zie hiervoor de handleiding van uw browser.

Wij verbeteren onze dienstverlening voortdurend. Classic Car Taxaties gebruikt technieken van Google om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de Classic Car Taxaties website. Hiermee verkrijgen wij inzicht in hoe klanten onze website bezoeken en gebruiken waardoor wij in staat zijn deze verder voor u te optimaliseren.

De informatie die wij hiervoor bijhouden is niet persoonsgebonden.

Heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op.