Het taxatierapport voor uw klassieker of youngtimer


Een taxatierapport van een oldtimer auto dient volgens bepaalde richtlijnen opgesteld te worden. Hoe wordt een taxatierapport opgesteld en aan welke eisen moet deze voldoen?

Indien u een bijzondere auto heeft is het natuurlijk des te meer van belang dat deze in alle opzichten goed beschermd is. Een goede verzekeringspolis van een maatschappij die uw liefhebberij ook begrijpt, hoort daar zeker bij. Klassieker/Youngtimer taxateurs die werken via ClassicCarTaxaties zijn RETM ingeschreven en stellen een FEHAC goedgekeurd taxatierapport op dat wordt geaccepteerd door verzekeraars die dit onderschrijven.

Het taxatierapport wordt opgemaakt onder de wettelijke bepaling volgens Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. De strekking van dit wetsartikel is: indien u uw voertuig vooraf laat taxeren door een deskundige, bent u er zeker van dat de getaxeerde waarde bij eventueel totaal verlies ook wordt uitgekeerd.

Uiteraard gaat het niet alleen om de waarde die bij totaal verlies (diefstal of total loss) uitgekeerd zou worden. Minstens zo belangrijk is dat indien er een taxatierapport aanwezig is,  bij een herstelbare schade aan uw auto de dagwaarde dusdanig is vastgesteld dat er geen discussie kan bestaan over de drempel waarbij total loss ter sprake komt. In de regel ligt de waarde na taxatie voor drie jaar vast (behoudens uitzonderingen van uw verzekeraar).

ClassicCarTaxaties.nl rapporten, worden uniform opgesteld volgens een beproefde en secure procedure. De waarde van uw auto wordt daarmee niet slechts “gesteld” maar bewezen! Uiteraard wordt de waardering vooraf met u besproken maar nooit door u ingevuld. Zo komen wij tot ons credo: “Gemotiveerde Waardering”. Voertuiggegevens en –waarden worden opgeslagen in een zo belangrijke en tot noch toe ontbrekende database. Deze database dient als branchebarometer voor onder meer toekomstige waarderingen.

Afspraak maken voor een taxatie?


Afspraak maken